top of page
Blue Abstract Shapes

Apply here

ledledtrust_logo_final_300px.png
Applications for the 2024 summer scheme will open soon. Do not submit your application until applications are open. 

Bydd ceisiadau ar gyfer cynllun haf 2024 yn agor yn fuan. Peidiwch â chyflwyno'ch cais nes bod y ceisiadau ar agor. 
LW-Logo-Final-CMYK-021120.jpg
In order to make an application for the 2024 Summer Scheme you must complete three forms linked below (i) Student application form; (ii) Parent form; and (iii) Teacher form.
If any of the three forms is not completed by the deadline we will not be able to consider your application. 

Er mwyn gwneud cais ar gyfer Cynllun Haf 2024 mae rhaid i chi lenwi tair ffurflen wedi'u cysylltu isod (i) Ffurflen gais i fyfyrwyr; (ii) Ffurflen rhiant; a (iii) Ffurflen athrawon.
Os na chaiff unrhyw un o'r tair ffurflen ei llenwi erbyn y dyddiad cau, ni fyddwn yn gallu ystyried eich cais. 

 
If you have any trouble submitting your application please contact ledletsecretary@outlook.com

Os cewch unrhyw drafferth i gyflwyno'ch cais, cysylltwch
ledletsecretary@outlook.com

 
bottom of page