top of page
Blue Abstract Shapes

Apply here

ledledtrust_logo_final_300px.png
Applications for the 2024 summer scheme have now closed. Thank you to all those who applied this year, we are currently considering your application. 


Mae ceisiadau ar gyfer y cynllun haf 2024 wedi cau.
Diolch i bawb a wnaeth gais eleni, rydym yn ystyried eich cais ar hyn o bryd.
LW-Logo-Final-CMYK-021120.jpg
In order to make an application for the Summer Scheme you must complete the three forms linked below (i) Student application form; (ii) Parent form; and (iii) Teacher form.
If any of the three forms is not completed by the deadline we will not be able to consider your application. 

Er mwyn gwneud cais ar gyfer Cynllun Haf mae rhaid i chi lenwi y tair ffurflen wedi'u cysylltu isod (i) Ffurflen gais i fyfyrwyr; (ii) Ffurflen rhiant; a (iii) Ffurflen athrawon.
Os na chaiff unrhyw un o'r tair ffurflen ei llenwi erbyn y dyddiad cau, ni fyddwn yn gallu ystyried eich cais. 

 
If you have any trouble submitting your application please contact ledletsecretary@outlook.com

Os cewch unrhyw drafferth i gyflwyno'ch cais, cysylltwch
ledletsecretary@outlook.com

 
bottom of page